Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Trang nghiêm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đăng: 07/05/2024

Sáng 7/5, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên với gần 12.000 người tham gia.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 40 khối với hơn 12.000 người tham gia. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lên chỉ huy diễu binh, diễu hành.

Một số hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khối Chiến sĩ Điện Biên với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong, Đại đoàn 312 - Chiến thắng, Đại đoàn 316 - Bông Lau, Đại đoàn 304 - Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội ta.

Khối Chiến sĩ Điện Biên với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong, Đại đoàn 312 - Chiến thắng, Đại đoàn 316 - Bông Lau, Đại đoàn 304 - Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội ta.

Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.
Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.
Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những nữ du kích miền nam với chiếc khăn rằn và nón tai bèo, bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu.

Những nữ du kích miền nam với chiếc khăn rằn và nón tai bèo, bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh tham gia diễu binh, diễu hành.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh tham gia diễu binh, diễu hành.

Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”, hàng chục vạn nam, nữ đã xung phong vào Dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm: “Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...” mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh, lập nhiều chiến công.

Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”, hàng chục vạn nam, nữ đã xung phong vào Dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm: “Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...” mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh, lập nhiều chiến công.

Khối các dân tộc Tây Bắc tham gia diễu binh, diễu hành với 34 dân tộc anh em Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khối các dân tộc Tây Bắc tham gia diễu binh, diễu hành với 34 dân tộc anh em Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn diễu binh, diễu hành tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ,
Đoàn diễu binh, diễu hành tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ,
Khối chiến sĩ Đặc công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khối chiến sĩ Đặc công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khối Hồng kỳ - Đây là biểu tượng sức mạnh của đất nước Việt Nam. Phát huy hào khí anh hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như Di nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Khối Hồng kỳ - Đây là biểu tượng sức mạnh của đất nước Việt Nam. Phát huy hào khí anh hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như Di nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

 Theo báo Giáo dục và thời đại