Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Giới thiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Thông tin về ban giám hiệu nhà trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Cơ cấu tổ chức trường THPT Nguyễn Tất Thành

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành được thành lập theo quyết định số 1864/ QĐ-UBND ngày 12/ 10/ 2007, là cơ sở giáo dục và đào tạo học sinh cấp THPT loại hình ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường THPT của thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở giáo dục Đào tạo Hà Nội.