Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Công đoàn

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Năm học 2019 - 2020, Công đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ, lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động trong trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức; cùng đó, công đoàn nhà trường đã tham gia có hiệu quả công tác xã hội, đặc biệt là cuộc vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung gặp thiên tai; tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống Covid 19.