Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Thúc đẩy Chuyển đổi số, xây dựng nội dung số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

Ngày đăng: 30/09/2023

Ngày 22/9, Đoàn kiểm tra “Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023”, do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn kiểm tra khảo sát tại Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội


Tham gia Đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Thành phố... Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo có Phó Giám đốc Sở Trần Lưu Hoa cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.
 
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 01/3/2023, của UBND Thành phố, Sở đã hoàn thành triển khai phần mềm quản lý chuyên ngành để quản lý 100% hồ sơ học sinh phổ thông, mỗi học sinh có 01 mã định danh duy nhất; hoàn thành quản lý hồ sơ, kết quả học tập của học sinh các cấp học phổ thông và giáo dụng thường xuyên trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2023 - 2024, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử sẽ được tích hợp chữ ký số; hiện, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố đã triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt.
 
Tháng 7,8/2023 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hợp tác với Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị liên quan triển khai hệ thống tuyển sinh các lớp đầu cấp, trong đó, xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT cho 71.545 học sinh đạt tỷ lệ 100%; đăng ký thi tốt nghiệp THPT có 102.095 thí sinh đăng ký đạt tỷ lệ 100%.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hợp tác với Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục, đơn vị liên quan triển khai hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tập trung cho 100% cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục trên địa bàn, hệ thống hoạt động ổn định, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Ngành. Tổ chức phát động giáo viên toàn ngành tham gia xây dựng học liệu số phục vụ giảng dạy và học trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của thành phố Hà Nội đạt 100%...
 
Trao đổi với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa nhấn mạnh: Công tác ứng dụng CNTT luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, đầu tư, chỉ đạo sát sao, hiệu quả. Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, Sở đã hoàn thiện khá đầy đủ các bước của một Hệ thống giải quyết TTHC.
 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, Hệ thống phần mềm một cửa dùng chung của Thành phố đang còn một số tồn tại, như: Đường truyền kết nối chưa ổn định, hệ thống biểu mẫu điện tử của các TTHC còn gặp lỗi, hệ thống xác thực qua mã OTP chưa phản hồi về điện thoại người sử dụng. Tại các nhà trường sau khi được ủy quyền giải quyết các TTHC, thì đội ngũ đều là viên chức đều là kiêm nhiệm (không có công chức), chưa được bồi dưỡng nhiều nên gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND Thành phố sớm khắc phục tồn tại, vướng mắc của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; có hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các trường học.
 
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị đoàn kiểm tra báo cáo UBND Thành phố, các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về mức chi cho công tác xây dựng bài giảng điện tử, học liệu điện tử, dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến phục vụ công cuộc Chuyển đổi số, xây dựng nội dung số trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nhiệm vụ liên quan về ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số theo các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố. Đặc biệt là việc triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ học sinh và được lưu trữ dưới dạng điện tử và khai thác, sử dụng thông qua hệ thống phần mềm. 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai ứng dụng CNTT theo Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND Thành phố, triển khai mô hình trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội, triển khai ứng dụng thu học phí không dùng tiền mặt.
 
Ghi nhận các lỗi chạy chưa ổn định của Hệ thống Quản lý văn bản và phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố, Đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến với đơn vị chủ trì và đơn vị cung cấp sản phẩm phần mềm sớm khắc phục tồn tại, vướng mắc của Hệ thống.
 
Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh triển khai Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ủy quyền giải quyết các TTHC cho các trường THPT trực thuộc, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp danh sách người sử dụng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để cấp tài khoản, cập nhật Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố.
 
Liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các trường học, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Tiến Sỹ cho hay: Ngày 08/12/2020, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trong đó, tại khoản 1 Điều 1 quy định định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về CNTT tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội. Do đó, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể… 
 
Người đăng tin: Truyền Thông
Nguồn tin: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội