Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Ngày đăng: 22/03/2024

Ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.