Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công khai danh sách 397 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục năm 2023. Trong đó gồm 168 trường Đạt cấp độ 3, 228 trường Đạt cấp độ 2, 01 trường Đạ

Ngày đăng: 24/02/2024