Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Ngày đăng: 23/04/2024

Bắt đầu từ ngày 24/4/2024, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu

Nhằm giúp các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn khi chính thức đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn và lưu ý thí sinh một số nội dung sau:

Để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Từ ngày 24/4/2024 đến ngày 28/4/2024: các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. (Sau thời gian này toàn bộ dữ liệu đăng ký thử của học sinh sẽ bị xóa).

Từ ngày 02/5/2024 đến 17h ngày 10/5/2024: thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến năm 2024 trên hệ thống quản lý thi. (Thông tin đăng ký của thí sinh chỉ được công nhận trong thời gian đăng ký chính thức từ ngày 02/5/2024 đến 17h ngày 10/5/2024)

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi chi tiết trong file đính kèm./.