Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Đã có chứng chỉ kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh Đại học Cambridge FCE (PC) ngày 21/07/2023

Ngày đăng: 14/09/2023

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có chứng chỉ kỳ kiểm tra năng lực FCE (PC) ngày 21/07/2023 Phụ huynh/thí sinh vui lòng liên hệ nơi đăng ký để nhận chứng chỉ.