Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày đăng: 03/10/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 11099/VP-KGVX ngày 25/9/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023